Smådjursfoder

Det är viktigt att du ger ditt djur rätt foder. Vi på Zoomässan hjälper gärna till om du kommer in till oss. Glöm inte att dina djur behöver vitaminer, extra viktigt nu på vintern!
Det ska  ALLTID  finnas kalksten, saltsten och färskt vatten!

Lite att tänka på!

Ta reda på så mycket du kan om just ditt djur!