Vattensköldpaddor vi brukar ha hemma:  
Landsköldpaddor vi brukar ha hemma:

Vattensköldpaddor

Sumpsköldpaddor

Landsköldpaddor

Övriga reptiler

Utrymme

Enligt djurskyddslagen har djurägaren alltid ansvaret för att djuret sköts på rätt sätt.
OBS! Ett fullt ägaransvar kan inte läggas på ett barn, en vuxen person ska ha ansvaret.

Allmänt:
Sköldpaddorna tillhör reptilerna (kräldjuren), och är "växelvarma" d.v.s. kan inte själva "tillverka" den kroppstemperatur som behövs för att ämnesomsättningen ska fungera. 
De måste därför vistas i rätt temperatur för att kunna smälta maten.
Det finns ca 260 arter, de flesta i varma länder och hav.
De är täckta av ett skal bestående av en ryggsköld (carapax) och en buksköld (plastron). Ryggskölden är delvis sammanvuxen med kotor och revben. Sköldpaddorna saknar tänder, käkarna är beklädda med hornnäbb.  
De lägger ägg och äggen grävs ned i sand eller jord där de kläcks av solvärmen. Landsköldpaddorna är växtätare och vattensköldpaddorna är främst rovdjur. I tempererade länder ligger sköldpaddorna i dvala under vintern.
Sköldpaddorna härstammar direkt från primitiva kräldjur inom gruppen Anapsida och uppträdde redan i trias för 215 miljoner år sedan.
Sköldpaddor ska ha en värmeplats på landdelen som håller 32-40oC               (under dagtid ) och svalare i andra änden av terrariet. De nutida arterna fördelas på två underordningar, halsvändare (vändhalssköldpaddor), de drar in halsen åt sidan under skölden. Sen har vi halsgömmare (gömhalssköldpaddor), de böjer in halsen s-formigt vid indragning.
Utrustning och miljö ska vara art-anpasssad. Rätt skötta kan flertalet sköldpaddsarter bli upp till 200 år gamla, t.ex. Galapagos-sköldpaddorna.
Sköldpaddor behöver mycket kalk för att bygga upp sin sköld.
Övrigt foder se respektive sköldpaddsart.
Vitamin D3 behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk.
I naturen får djuren detta genom solljuset, som bl.a. innehåller UVB-Ljus. För inomhusbruk finns
lämpliga UVB-belysningar. 
UVB finns normalt i speciella lysrör, ej glödlampor. Det finns speciella lysrör för reptiler och fåglar. Dessa kan du normalt bara köpa i en zoobutik.

överst på sidan

 


 

 

Gulbukad vattensköldpadda

Allmänt om Vattensköldpaddor

Vattensköldpaddor vistas i huvudsak i vatten, men behöver ibland gå upp på land för att värma sig och torka.
Utrustning:
Du behöver ett  akvarium (ca 100-200 liter) som är beroende på storlek, art. Och ett filter till det. Den största delen av akvariet ska vara  vattendel men även en bra landdel måste finnas så den kan torka sig. Temperaturen i vattnet bör vara  25 - 28o C
( 28 - 30o C till små ungar)
Termostat-doppvärmare, en termometer (ej glas)
En belysning (UV-B ljus) och en värmekälla för att värma upp landdelen (ex en spotlight eller koltrådslampa)
Landdelen kan bestå av stenar, rötter eller liknande (temp. max  35o) .
Sand till botten.
Foder:
Vattensköldpaddor är rovdjur och äter i vattnet.
Små ungar (under 5 cm sköldlängd) utfordras dagligen, vuxna djur ca var tredje dag.
Basfoder är ett sköldpaddsfoder - avsett för vattensköldpaddor (pellets).
Tillskottsfoder är oxhjärta, fisk klippt i mindre bitar, musslor eller liknande.
OBS! Dom älskar räkor men det är inte fullkost, ransonera med detta
och variera fodret! Ex två mål med helfoder, ett mål med tillskottsfoder.
Vitaminer och kalk är nödvändiga tillskott som man tillsätter till maten.

överst på sidan


Japansk vattensköldpadda

Maurenys japonica

Ursprung: Förekommer i södra delen av Japan i områden runt Tokyo.

Vuxen storlek: 12-15 cm, honan blir större. Den har platt skal med en liten ås uppe på. De har ovanligt lång svans som kan bli upp till halva skallängden.
Livslängd: De kan bli upp till 35 år
Temperatur: 25-30o C i vattnet med en varmare solplats på land
Föda: De är rovdjur som äter i första hand insekter och småfisk men även sniglar och kräftdjur. Växter äter de normalt inte men i fångenskap kan de förstöra de.
Avel: Hanarna har en mycket aggressiv uppvaktning och biter sig ofta fast i honans hals. För att honan inte skall skadas bör man inte ha för litet terrarium. Släktet Mauremys lägger oftast mellan 4-8 ägg och de kläcks på ca 25 dagar.

överst på sidan

 

Kartsköldpadda

Graptemys pseudogeographica kohni

Ursprung: USA, Missouri River, Mississippi

Vuxen storlek: hane ca 14 cm, hona större 
Livslängd:  ca 35 år
Temperatur: 24-32 C
Föda: mask,insekter,småfisk och ibland vissa vegetabilier
Avel: som de flesta övriga vattensköldpaddor

överst på sidan

Mjukskals-sköldpadda, östlig

Apalonia (Trionyx) spinifera spinifera 

Ursprung : Förekommer i Alabama och Mississippi i USA.
Vuxen storlek: Honor kan bli upp till 35 cm medan hanar sällan blir längre än 17 cm. Hanar och ungdjur har ofta fläckar och prickar på ryggen medan större honor har mer otydliga stora ljusa fläckar. Mjukskalssköldpaddor kallas också lädersköldpaddor för att de har mjukt läderartat skal som helst inte skall torka ut. De tillbringar den mesta tiden i slammig sandbotten som de söker igenom efter föda. De kan också ligga still med bara näsborrarna över vattenytan och vänta på att ett byte skall komma i närheten. Näsan är därför långt utdragen. 
Livslängd: Ålder upp till 80 år känner man till.
Temperatur: 25-35o C i vattnet och 20-35 i luften med en varmare solplats. De går sällan upp på land men tycker om att ligga i vattenbrynet och sola.
Föda: I naturen lever de i första hand av insekter och kräftdjur men också fisk och musslor. De kan även äta små däggdjur, fåglar och reptiler som de kan överraska när de långsamt smyger fram i dyigt vatten. Gröna växter ingår ibland.
Avel: Äggläggning sker oftast i Juni-Juli och endast en kull per säsong. De lägger ca 20 ägg som är ca 25-30 mm långa och de grävs ner i fin sand i flodbankar. Äggen kläcks på 60-75 dagar beroende på temperaturen. Ungarna är cirka 30 mm långa och mycket mjuka.

överst på sidan

 

 

 

Målad vattensköldpadda

Chrysemus picta bellini

Ursprung: Den lever i Sydöstra USA.

Vuxen storlek: Hanar upp till 12 cm och honor upp till ca 18 cm  
Livslängd: Över 40 år
Temperatur: I luften 25 - 30o. i vattnet ca 25 grader. Ungdjur behöver 2-3o  varmare. Under lokal värmelampa upp till 40o.
Föda: De är allätare, ungdjuren äter övervägande animalisk föda.
Avel: Hanarna är könsmogna efter 2- 5 år och honorna efter 4 - 8 år.
Den lägger 2 - 8 kullar med 10 ägg som kläcks vid 25-30o efter 41-67 dagar.
 

överst på sidan

 

 

 

 

 

Rödbukad vattensköldpadda

Pseudemys nelsoni

Ursprung:USA, Florida
Vuxen storlek:20-34cm hanen blir mindre  
Livslängd: Äldre än 40 år
Temperatur: 24-35 C
Föda: Ungdjur äter i första hand animaliskt medan äldre djur gärna äter vegetabilier.
Avel: Lägger ägg i början av sommaren fram till i Augusti.

överst på sidan

Gulbukad vattensköldpadda

Trachemys s. scripta

Ursprung: USA:s sydöstra stater.
Vuxen storlek:Upp till 25 cm men hanen oftast mindre. Växer ganska långsamt och blir oftast inte fullvuxna innan de har blivit ca 8-9 år. 
Livslängd: äldre än 40 år
Temperatur: 24-35 C
Föda: insekter, smådjur, fiskar och vattenväxter.
Avel: Lägger ca 6-10 ägg som kläcks efter ca 2-3 månader. Ungarna är oftast inte större än en 1-krona och stannar ganska länge i redet.

överst på sidan

Treknölssköldpadda

Chinemys reevesi

Ursprung: Förekommer i södra Kina, Korea och Japan.
Vuxen storlek: De blir 12 - 18 cm, det påstås att de från japan kan bli 25 cm.
Livslängd: ca 30 år
Temperatur: 25-35o C och på solplatsen upp till 40o C. 
Föda: Den äter både insekter, småfisk, kräftdjur, sniglar och ibland vegetabilier.
Avel: De lägger ägg på sommarmånaderna. 4 - 6 ägg åt gången med ca 4 - 6 veckors mellanrum. Temperaturen bör vara mellan 25 och 32o C, vid hög temperatur blir det honor. De kan lägga ca 4 kullar per säsong . Äggkläckningen sker efter 47 - 85 dgr efter befruktning.
Könsskillnaden är oftast att hanar är mörkare med konkav buksköld och kraftigare och större svans. Honor har ljusgula kanter på ögats iris.

överst på sidan

Florida-vattensköldpadda 

Chrysemys floridana

Ursprung: USA, Florida och South Carolina.

Vuxen storlek: Hanar ca 12 cm och honor ca 26 cm och blir könsmogna vid 6-7 års ålder. 
Livslängd: äldre än 40 år
Temperatur: 20-35 C
Föda: insekter, smådjur, fiskar och vattenväxter.
Avel: Samma som de flesta andra vattensköldpaddor. Ungarna övervintrar ofta uppe på land.

överst på sidan

 

Blad-sköldpadda

Cyclemys dentata

Ursprung: Burma,Thailand och Malaysia

Vuxen storlek: upp till 24 cm 
Livslängd: 
Temperatur: 20-35 C
Föda: I första hand animaliskt.
Avel: ?

 

 

 

Kinesisk Lädersköldpadda 

Trionyx sinensis sinensis

Ursprung: Förekommer på östkusten av Kina (från Changnam till Jehol) och på Hainan och Taiwan, Japan, Vietnam och Korea m.m. Har även blivit introducerad på Hawaii och i Kalifornien, USA. Den lever i lugna floder och bäckar, sjöar och dammar.
Vuxen storlek: De blir ca 30 cm men kan i enstaka fall bli större. Honorna blir större än hanarna.
Livslängd: 
Temperatur: 25 - 35o C
Föda: Fisk, kräftdjur, insekter, musslor och ibland växter.
Avel: Honor börjar lägga ägg när de är 6 år. De läggs i 2 till 4 kullar med ca 17 - 28 ägg som är 20-25 m.m. Parningen görs på våren och ofta vid vattenytan. Äggläggning normalt i juni. Ungarna är ca 25 mm långa när de kläcks.

överst på sidan

 

 
Allmänt om Sumpsköldpaddor

Sumpsköldpaddor lever i kärr och sumpmarker, där de både går på land och vadar i vatten. Vissa arter är bra simmare och vissa dåliga.
Så alla sumpsköldpaddor sköts inte likadant. En del sköts mer som vattensköldpaddor och andra mer som landsköldpaddor.
Utrustning:
Ett tillräckligt stort akvarium (ca 150 liter) beroende på art och storlek.
Filter och termostat-doppvärmare.
Belysning, lysrör med UV-B ljus  och en värmekälla (ex en spotlight eller koltrådslampa) till landdelen och en termometer (ej glas).
Bottenmaterialet kan vara sand ,barkströ eller liknande.
En ca 5 cm djup badskål till arter som simmar dåligt och stenar så de kan komma upp lätt.
Foder:
Sumpsköldpaddorna är oftast allätare, dvs. äter både animaliskt och vegetabiliskt foder. De mera landlevande äter på land och de mer vattenlevande äter i vattnet.
Basfodret är uppblött helfoder (pellets) till vattensköldpaddor, frukt och grönsaker, oxhjärta.
Tillsätt vitaminer och kalk avsett för reptiler.
Vattenorienterade arter kräver i regel ett mer animaliskt foder och utfodras varannan till var tredje dag.
De landorienterade som då äter mer vegetabiliskt foder utfodras därför dagligen.

Sumpsköldpadda

överst på sidan

 

Allmänt om Landsköldpaddor

Utrustning:
Ett terrarium med en bottenyta på minst 100 x 50 cm. Buren bör vara stor nog  så att den kan få motion, och hur stor beror naturligtvis på vilken art och storlek på sköldpadda du väljer.( tänk på att dom växer)
En värmekälla (ex en spotlight eller koltrådslampa) 
En värme/solplats ska finnas med ca 30-32o C.
UV-ljus ( krävs för att sköldpaddan ska kunna utnyttja D-vitamin och därmed kunna ta upp kalcium från tarmen.
Termometer (ej glas)
Ett hus eller grotta som ger trygghet och svalka är bra att ha.
Gärna en nattemperatur på 15o C.
Flat matskål och flat badskål
Till botten kan man ha barkströ eller liknande.
Foder:
Landsköldpaddor är i huvudsak vegetarianer.
Landsköldpaddor ska ha en proteinfattig , fiber och kalciumrik kost.
Basfoder är hö ,gräs och ogräs.
En balanserad kost är blad och blommor från maskrosor och klöver, groblad, tistlar, fibblor, kirskål, m.fl. vilda växter, blad från fruktträd och bärbuskar, gräs. 
Vintertid får man ge bladgrönsaker t.ex  väl valda sallader som frisésallad, endivesallad, ruccolasallad och romansallad, grönsaker som morot, squash, tomat.
Fodret varierar naturligtvis från art till art.
Landsköldpaddor skall utfodras dagligen .
Gör en "blandad sallad" och tillsätt vitaminer och kalk avsett för reptiler.
I naturen är större delen av deras årliga näringsintag och fortplantning  under några få månader under vår och höst. Många landsköldpaddor i fångenskap lider av övergöddhet.
För att få en frisk och sund sköldpadda bör den få vistas ute på sommaren. Men vitamin D3 är ändå nödvändigt.

 

Afrikansk Sporrsköldpadda 

Centrochelys sulcata (Geochelone sulcata)

Ursprung: Saharas utkanter i Afrika. ( Mauritanien, Senegal, Mali, Niger, Chad, Sudan, Etiopien).
Storlek: Upp till 70 cm men större förekommer. Vid 2 års ålder ca 15 cm. Den väger ca 35 - 50 kg vid vuxen ålder men kan även bli större.
Livslängd: 50 år och uppåt.
Temperatur: 24 - 35o C.
Föda:  Kommer från klimat med lite föda. Landsköldpaddor ska ha mat som är rik på fibrer och kalcium och med ett lågt proteininnehåll. Afrikansk Sporrsköldpadda skall i första hand matas med vilda ogrässorter, gräs, hö och vilda örter. Väl valda grönsaker ges tex. fiberrika salladssorter som frisésallad, eklövssallad , ruccolasallad och romansallad. Hö bör alltid finnas. Det är  viktigt att inte ge för mycket mat så att de växer för fort. Det är bäst om sköldpaddan får växa till sig långsamt för då växer den naturligt.
Avel: Hanen blir större än honan och har en utväxt på plastron.

överst på sidan

 

 

Rysk Stäppsköldpadda 

 

Testudo horsfieldi

Ursprung: Centrala Asien med stort spridningsområde
Storlek: Honan kan bli upp till 25 cm hanen blir oftast mindre
Livslängd: Kan bli ganska gamla. Upp till 70-80 år känner man till och är inte ovanligt.
Temperatur: 25 till 35 C med varmast under en värmelampa och svalare i någon del av terrariet. Uv-B ljus i form av ett reptil-lysrör med högst 60 cm avstånd.
Föda:  Äter enbart vegetabilier. I naturen föredrar den blad, blommor och frukter framför gräs. Speciellt växter med tjocka vätskerika blad äts med förtjusning men i fångenskap så blir djuren ofta för feta och bör därför äta även fiberrika och inte så näringsrika växtdelar. Om de får för kraftigt foder så klarar inte kroppen av detta med följd att de växer för fort och onaturligt. 
Avel: 

överst på sidan

Grekisk Landsköldpadda

 Testudo hermanni 

                                       Kräver CITES-Intyg för att få säljas.

Ursprung: Södra Europa
Storlek: Honan kan bli upp till 25 cm hanen blir oftast mindre
Livslängd: Kan bli ganska gamla. Upp till 70-80 år känner man till och är inte ovanligt.
Temperatur: 25 till 35 C med varmast under en värmelampa och svalare i någon del av terrariet. Uv-B ljus i form av ett reptil-lysrör med högst 60 cm avstånd.
Föda:  Äter enbart vegetabilier. I naturen föredrar den blad, blommor och frukter framför gräs. Speciellt växter med tjocka vätskerika blad äts med förtjusning men i fångenskap så blir djuren ofta för feta och bör därför äta även fiberrika och inte så näringsrika växtdelar. Om de får för kraftigt foder så klarar inte kroppen av detta med följd att de växer för fort och onaturligt. 
Avel: 

överst på sidan

 

Leopardsköldpadda

                                                Geochelone pardalis
Ursprung: Afrika: Angola, Botswana, Etiopien, Kenya, Namibia, Sudan, Tanzania, Zambia
Storlek: Honan kan bli ca 40 cm hanen blir oftast mindre men storlekar upp till 65cm har förekommit. Vikt ca 10-15 kg.
Livslängd: Kan bli ganska gamla. Upp till 70-80 år känner man till och är inte ovanligt.
Temperatur: 25 till 35 C varmast under en värmelampa och svalare i någon del av terrariet. Uv-B ljus i form av ett reptillysrör med högst 60 cm avstånd.
Föda:  Äter enbart vegetabilier och lever under ganska karga förhållanden tidvis. I naturen äter de mycket torkat gräs och växter med ett stort fiberinnehåll. Det är mycket viktigt att de får foder som tar lång tid att äta så att de sliter på sin sk."näbb". Detta för att få mekanisk slitning på sin mun så att den inte växer och blir som en papegojnäbb. Födan bör därför bestå av t.ex. eklövsallad, frise´sallad, roman och ruccolasallad. Man kan också ge mycket av våra egna ogräs som maskrosor, tistlar, fibblor, nate, klöver och dylikt. Olika kålväxter kan man också ge måttligt och vid vissa tider. Det finns också bra torrfoder att köpa i välsorterade zoobutiker och vi rekommenderar Agrobs Pre Alpine Testudo som finns i både fiber och pelletsform. De flesta växter som vi kan ge de har oftast ett för lågt kalkinnehåll så därför bör man ge detta extra. Det är viktigt att inte ge för mycket mat för att de inte skall växa för fort.
Avel: Känner inte till så mycket om detta hos denna arten.

överst på sidan

 

 

Rödfotad Skogssköldpadda

                                           Geochelome carbonaria
Ursprung: Syd-Amerika,från Panama till norra Argentina.
Storlek: Genomsnittlig storlek hos båda könen är ca 30cm men större förkommer.
Livslängd: Kan bli ganska gamla. Upp till 70-80 år känner man till och är inte ovanligt.
Temperatur: 25 till 35 C med varmast under en värmelampa och svalare i någon del av terrariet, gärna lite svalare 20-23 C på natten. Uv-B ljus i form av ett reptil-lysrör med högst 60 cm avstånd.
Föda:  Äter vilda blommor, nedfallna frukter, bladväxter och ibland animaliskt i form av kadaver. Frukt består i naturen för ca 50 % av födan. Man skall vara försiktig med banan för det kan bli vanebildande. Detsamma skall man vara försiktig med animaliskt tillskott. Mjölbaggslarver och Zoforbaslarver är ett bra tillskott under förutsättning att larverna är välmatade.
Avel: Parning kan ske under hela året och de kan lägga ägg 2-3 gånger per år. Äggen är ca 45 mm långa och en kull kan bestå av 3-5 ägg som kläcks efter ca 150-175 dagar beroende på temperatur och luftfuktighet.

 

 

UTRYMME

Utrymme för landsköldpaddor och sumpsköldpaddor

OBS! Detta är minsta utrymme, större är alltid att föredra!

 

sköldpaddans längd 1) cm

minsta tillåtna yta m2

minsta yta per sköldpadda vid grupphållning m2

minsta höjd m

 

0-10

0,12

0,04

0,2

11 - 15

0,3

0,1

0,25

16 - 20

0,5

0,16

0,3

21 - 30

1,1

0,36

0,4

31 - 40

2,0

0,66

0,5

41 - 50

4,0

1,33

0,6

mer än 50

8,0

2,6

0,8

1)Mätt i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten.